Bioenergia -lehti kirjoitti uusimmassa numerossaan (3/2017) Exportin.io -palvelusta. Potentiaalisten markkina-alueiden kartoittaminen ja tuotannon laajentamisen suunnittelu uusiin maihin vaatii perehtymistä maakohtaisiin ja paikallisiin oloihin. Relevantin tiedon kerääminen ja analysointi vaatii paljon

Share
Exportin.io beta available now

Exportin.io beta available now So you’ve gotten an assignment that requires a specific analysis and project plan. You planned it, used hundreds of hours to perfect it and everything looks

Share